Missie

“Je kunt je levensdoel niet waarmaken in 1 dag,
maar je kunt wel in 1 dag je richting veranderen om er naartoe te gaan.”


De kans is groot dat we op bepaalde momenten in ons leven van het pad van ons levensdoel afdwalen.
De richting is zoek en sluimerende gevoelens bevriezen ons.
Als coach probeer ik samen met jou dat richtingsgevoel terug te vinden.
Ik bied ondersteuning om in jezelf het antwoord op je vragen te vinden.

“Aan het antwoord gaan we vaak onbewust voorbij,
terwijl als je bewust aanwezig bent,
je ontdekt dat het er al is.”


Door o.a. je bewustzijn uit te breiden, kom je tot diepere inzichten die je doen bewegen in de gewenste richting.
Door de balans te herstellen en terug in contact te komen met jezelf.
Dichter bij jezelf komen, geeft je tevens de mogelijkheid om vanuit je innerlijke kracht verder te groeien en jezelf verder te ontwikkelen.
Als gids wijs ik je op richtingen, mogelijkheden en obstakels, kan ik als klankbord en spiegel fungeren.
Maar bovenal probeer ik graag een inspirator te zijn in jouw proces.

"Bruisen van energie" is luisteren naar je verschillende lichamen en er goed zorg voor dragen.
Energiek zijn is meer dan alleen gezond zijn, het is zoeken naar de balans op de verschillende energetische domeinen.


de energiedriehoek

Aanbod

Als alles in balans is in je leven, dan ben je een gelukkig mens.
Maar als je een regelmatig terugkomend gevoel hebt dat er ergens iets knelt, dan is het de moeite om daar eens naar te kijken.

ENERGIEBALANS"Energie is de thermometer van je passie"

Wandelcoaching

"Wie niet durft te verdwalen, vindt nooit een nieuwe weg"

Loopbaancoaching

"Je bent de architect van je leven"

ENERGIESTROOM"Luister naar het fluisteren van je lichaam zodat het niet hoeft te schreeuwen"

Stoelshiatsu

"Geniet nooit met mate"

Relaxerende Zen shiatsu

"Er zit meer wijsheid in je lichaam, dan in de meeste filosofieën"

ENERGIEBOOST"Investeren in het menselijk kapitaal rendeert"

Incompany workshops

"Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt"

Bedrijfsmassage

"Alles wat aandacht krijgt, groeit"

Energiebalans


Coaching met jouw energie als uitgangspunt.
Jouw vraag bevat informatie op energieniveau.
We gaan samen op onderzoek, we kijken hoe het anders kan,
hoe jij anders kan omgaan met jouw lichaam, emoties en gedachten.
Je leert jezelf steeds beter kennen, naar jezelf te luisteren en vervolgens ernaar te handelen.
Mijn uitgangspunt is om jou bewust te maken van jouw handelen zodat je dit zelf kan veranderen.
Om weer in balans te komen, is het goed om bewust even een moment afstand te nemen.
“Een moment stilstaan” geeft je inzicht in waarom het even niet gaat en geeft je de nodige zuurstof om het vuur terug aan te wakkeren.

Wandelcoaching

Door te wandelen kom je tot inzichten die helpen bij de bewustwording in het veranderingsproces.
Wandelen creëert rust en ruimte om in contact te komen met je innerlijke kracht.
Je wordt je bewust van wat er in je omgaat.
Als coach wandel ik mee en fungeer ik, samen met wat zich aanbiedt op dat moment, als spiegel.
Verandering is mogelijk door eerlijk naar je eigen gedachten, gevoelens en emoties te kijken, door ze werkelijk te doorvoelen.
Ik stimuleer de zelfreflectie zodat je zelf in beweging komt.

Fotocoaching

"Een beeld zegt meer dan duizend woorden"

Mensen spreken, denken en voelen in beelden en handelen van daaruit.
Een mens wordt beïnvloed door eigen ( bewuste en onbewuste) beelden en zelfbeelden.
Je maakt per dag heel veel kleine keuzes.
Een keuze maken is een proces dat je ook gebruikt bij het fotograferen.
Je maakt bij het fotograferen een heleboel bewuste en onbewuste keuzes.
Als een onbewuste gedachte zich richt, ontstaat er een bewuste keuze.
Net zoals bij fotografie wil ik dit beeld vanuit je hoofd op papier zetten, zodat het 'tastbaar' wordt.
Door contact te maken met je onderbewustzijn, je intuïtie, ontstaan inzichten die je kunnen helpen bij het zetten van verdere stappen.

Loopbaancoaching

Waar in het verleden het traditionele model met de job voor het leven de regel was,
bevinden we ons nu op een dynamische arbeidsmarkt waar
werknemers vaker voor keuzes komen te staan over het wat en hoe van hun loopbaan.
Daarnaast wordt er ook gevraagd om steeds efficiënter en sneller te werken (en te leven).
Onze balans raakt steeds meer verstoord, we verliezen het contact met onszelf en onze drijfveren.
Wat zich kan uiten in vermoeidheid, onrust, gespannenheid, ontevredenheid en soms zelf ziekte of burn-out.

Ik bied ondersteuning om weer in balans te komen.
Dit door enerzijds terug in contact te komen met het “ik”,
in contact komen met onze innerlijke kracht en motivatie - de interne dialoog
en anderzijds dit te vertalen naar de arbeidsmarkt – de externe dialoog.
Dat levert de energie op die nodig is om uit het leven te halen wat erin zit.
Je maakt opnieuw contact met de zin(geving) in je werk en/of leven.

Creëer, ontwaak uit je slaap en maak je dromen waar.
Je hebt de mogelijkheden, je hoeft er enkel voor te kiezen.
Neem de regie van je leven in handen en kies bewust.

“Je bent de architect van je leven”


Energiestroom


Zowel de Zen-shiatsu als de stoelshiatsu is gericht op het in balans brengen van de energie-huishouding in het lichaam.
Shiatsu gaat uit van de aanwezige levensenergie (Qi) en van het zelfherstellend vermogen van het lichaam.
In het algemeen werkt een shiatsubehandeling ontspannend en 'ruimte-makend'.
De werking van het autonome- en hormonale stelsel wordt ondersteund, waardoor (pijn) klachten verminderen.
Eenvoudig gezegd stroomt de energie door ons lichaam naar organen.
Bij een blokkade in het lichaam kunnen allerlei klachten ontstaan.
Door de Oosterse drukpuntmassage (shiatsu) wordt het lichaam en met name alle circulatie in het lichaam gestimuleerd.
Afvalstoffen worden afgevoerd, blokkades opgeheven en het stelsel komt tot rust.
De energie gaat weer stromen en de balans in het lichaam wordt hersteld.
Shiatsu bevordert het welzijn, hetgeen leidt tot meer bewustwording en een verhoogde weerbaarheid op psychisch, emotioneel en fysiek niveau.

Energieboost

Incompany workshops

Investeren in de groei van medewerkers loont.
Of het nu het bedrijfsleven is, de zorgsector, de sociale sector of de overheid,
training en coaching op het terrein van communicatieve vaardigheden, attitudes, samenwerken,
conflictvaardigheden, stresspreventie,... wordt in iedere functie steeds belangrijker.
Training zorgt niet alleen voor het groeien van medewerkers en meer betrokkenheid,
maar is ook een belangrijk instrument om in te spelen op de uitdagingen van onze veranderde maatschappij.
Neem gerust contact op voor een workshop soft skills op maat.
De workshops kenmerken zich door een ervaringsgerichte aanpak. Dit door gebruik te maken van de praktijk,
van de sterktes en van de reeds aanwezige kennis van medewerkers.
De theoretische formats die gebruikt worden zijn heel toegankelijk en meteen ook toepasbaar.
Geen dure woorden, ingewikkelde modellen die abstract blijven, maar heldere korte workshops aan een schappelijke prijs.
Referenties: vaste freelancer bij Groep Maatwerk vzw.


Bedrijfsmassage

Door regelmatige stoelshiatsu op de werkvloer,
kunnen medewerkers niet alleen ontspannen en weer vitaliserende energie opdoen,
maar bovendien kan het voor een bedrijf kostenbesparend werken doordat het ziekteverzuim afneemt.

Cadeaubox

Verwen jezelf,#zelfzorg, is jezelf geregeld op de eerste plaats zetten.
Het is om veel redenen belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.
Neem geregeld rust –en herstelmomenten.
Rust vinden zodat je jezelf (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel)
de kans geeft om op adem te komen en je batterijen terug op te laden.

Via een vrijblijvend intakegesprek is elke vraag, hoe specifiek ook, bespreekbaar. Dit intakegesprek is kosteloos.
Tijdens de intake maken we kennis, verkennen we de vraag of het doel en bekijken we of ik de geschikte coach/trainer ben.ENERGIEBALANS


(wandel)coaching
60 minuten
€50
90 minuten
€70

ENERGIESTROOM


stoelshiatsu
30 minuten
€25
(deel)beurtenkaart 4+1 graits
€100

relaxerende shiatsu
60 minuten
€50

ENERGIEBOOST


workshop op maat
op aanvraag

bedrijfsmassage
op aanvraag

CADEAUBON


vanaf €25

De coach


nieuwsgierige onderzoekster

op zoek naar betekenis en authenticiteit

gedreven om mensen te ondersteunen en om het beste uit zichzelf te halen

Ik ben geboren op een winterse dag in 1977 en opgegroeid in de Brusselse grootstad enerzijds en in het landelijke Rumbeke anderzijds.
In mijn vrije tijd vond ik heel snel de weg naar het verenigingsleven en ben ik geëvolueerd van “kabouter” tot “vormingswerkster”.
Op Sint-Lukas Brussel werd mijn creativiteit en beeldend denken gestimuleerd. Met de focus op maatschappelijke thema’s en het kritisch in vraag stellen ervan, kwam ik tot de vaststelling dat ik mijn koers moest wijzigen. Fotografie bleek niet het hoofdmedium te zijn om mijn missie waar te maken.
De keuze om sociaal-agogisch werk te gaan studeren was dus de verdere logische stap.

Ervaringen heb ik gaandeweg opgedaan als begeleider in een opvangcentrum voor asielzoekers, als schoolopbouwwerker, als leraar NT2 (alfabetisering), als coach/trainer bij een non-profit onderneming en als teamcoach in een maatwerkbedrijf. Binnen de sociale sector is permanente vorming een centraal gegeven, gaande van interculturele communicatie tot oplossingsgericht coachen.Daarnaast blijf ik me verdiepen in thema's en methodieken.

Om uiteindelijk nog dichter bij mijn levensdoel te komen, maakte ik de keuze om de opleiding tot Integrale Coach te volgen bij centrum Open Mind & YourCoach. Een combinatie van klassieke coachtechnieken met creatieve, intuïtieve en lichamelijke inbreng.

Door het contact met lichaamswerk, ontstond er een nieuwe liefde om meer rond het energetisch lichaam te gaan werken. Dit vertaalde zich in stoelshiatsu, dat ik bij O-KI -centrum voor lichaamstherapiën in Brussel gevold heb. Daarnaast ben ik in de leer bij Shinzui shiatsu school in Gent.

Hayat Bennani
+32(0)477/42.05.02
info@energie-coach.be
Gent

https://www.linkedin.com/in/hayat-bennani-a2b15021/https://www.facebook.com/creatievecoach

Inspiratie

De kolibrie is een behendig, kleurrijken sierlijk vogeltje met een enorme kracht.
Hij kan grote afstanden onvermoeibaar afleggen, beweegt in alle richtingen en is de enige vogelsoort die achteruit kan vliegen.
De kolibrie staat dan ook symbool voor veerkracht en aanpassingsvermogen.
Om een blik op het verleden te werpen, maar daar niet te blijven hangen, om flexibel te zijn en in beweging te blijven.
Het vogeltje symboliseert de vreugde van het leven en de lichtheid van het zijn.
Het leert ons de schoonheid in elke dag te zoeken, te genieten in het hier en nu en op zoek te gaan naar dat wat jou blij en gelukkig maakt.
Door de razendsnelle bewegingen van de vleugels ontstaat er het symbool van oneindigheid als patroon.
Dit kan verklaren waarom kolibries tevens symbool zijn van energie, oneindigheid en continuïteit.

Denkpatronen

Zijn we wakker in het hier en nu of zitten we juist verstrikt in onze eigen gedachten?


In Zen wordt, net als in veel andere religies en levensfilosofieën,
veel belang gehecht aan het gezegde "tat twami asi" of "dat zijt gij", alles wat je denkt en wat je waarneemt, is onscheidbaar.
De achterliggende gedachte is dat mensen gewoonlijk geen objectieve werkelijkheid vol feitelijkheden zien,
maar enkel die feiten waar ze waarde aan hechten. De zogenaamde feiten bestaan alleen bij de subjectieve waarnemer.
De waarneming is gekleurd door de individuele beleving, door alle waardeoordelen, veroorzaakt door het denken.

We zijn zelf verantwoordelijk voor onze gedachten, ervaringen en keuzes. Geloof het of niet, maar we kiezen zelf onze gedachten.
De belangrijkste onderliggende gedachte die we hebben is: "ik ben niet goed genoeg".
Dit is maar een gedachte en een gedachte kan veranderd worden.
Als je de moed hebt om "bevroren" overtuigingen los te laten,
zal je zien dat er een nieuwe horizon ontstaat, dat nieuwe ervaringen zich voordoen en dat nieuwe inzichten in je landen.

"Je ziet de dingen niet zoals ze zijn. Je ziet de dingen zoals je bent."

copyright Hayat Bennani
TOP